•   info@acuteverloskunde.nl
 •   06 - 533 88 886
 •   Stevensbeekseweg 10, 5844 AB Stevensbeek

CAVE! VSV

In samenwerking met MedSim Eindhoven en Prof. Dr. Guid Oei, is er sinds 2011 een cursus voor Verloskundige Samenwerkingsverbanden ontwikkeld. Deze cursus wordt op locatie bij de VSV’s gegeven.

Ook het College Perinatale Zorg heeft aangegeven dat samen trainen een kwaliteitsverbetering van de hele verloskunde keten geeft.

20% van de Nederlandse VSV’s heeft deze scholingsdag met de focus op communicatie, overdracht en samenwerking tijdens acute verloskundige situaties reeds een of meerdere keren gevolgd.

Deelnemers zijn, naast verloskundigen uit 1e en 2e lijn, gynaecologen, kinderartsen, AIOS, O-verpleegkundigen, kraamverzorgenden en ambulanceverpleegkundigen.

Tijdens de cursusdag worden er 5 scenario’s geoefend die steeds beginnen in een eerste lijn situatie met overdracht naar de tweede lijn. Er is een patiënt die echt bevalt en er wordt gebruik gemaakt van video feedback.

Na een dag samen trainen verbetert het onderlinge respect en de samenwerking.

Trainers zijn een gynaecoloog en een communicatiedeskundige.

MEER WETEN?

Uitgebreide informatie VSV training

We kunnen de training helemaal naar de wensen van het VSV vorm geven, maar hieronder is beschreven hoe wij normaliter een dag trainen invullen.

Deelnemers

In principe kan en de hele keten deelnemen aan de training, dus kraamverzorgende, verloskundige 1e lijn, ambulance verpleegkundige, o-verpleegkundige, 2elijn verloskundige, arts-assistent, gynaecoloog en kinderarts. Voor alle deelnemers is de cursus geaccrediteerd. De grootte van de groep is afhankelijk van het aantal  ketenpartners dat deelneemt en ligt tussen de 15-18 personen per dag.

Voorbereiding

Van tevoren krijgen alle cursisten toegang tot een e-learning module waarin communicatie principes worden uitgelegd (iSBARr, cloosed loop, time out) en de babyreanimatie wordt behandeld.

Dagindeling

De dag start om 9.30 uur met een korte inleiding, dan volgen er 5 scenario’s met een uitgebreide debriefing. De scenario’s worden begeleid door een communicatie trainer en een gynaecoloog trainer. Er wordt gebruik gemaakt van video feedback. De dag eindigt om 17.00.

Deze starten steeds in de 1e lijn, thuis of op de open verloskamer. In overleg kunnen we de volgende scenario’s aanbieden: fluxus postpartum, retentio placenta, schouderdystocie, onverwachte stuit, eclampsie, uitgezakte navelstreng, solutio placentae, extreme vroeggeboorte. Hierbij laten we na een aantal geboortes een babyreanimatie volgen.

Verloop scenario:

 • Korte introductie van de cliënt middels filmpje of dossier
 • Start scenario in eerste lijn (thuis of in poliklinische kamer)
 • Het scenario loopt, er wordt meegekeken via een video verbinding, echt werkende telefoons om met elkaar te communiceren etc.
 • We gebruiken een lotus patiënt die echt kan bevallen en die via een “oortje” extra instructies kan krijgen om een zo echt mogelijke situatie te creëren
 • De acute tas en de CAVE schema’s worden gebruikt als hulpmiddelen
 • Het scenario loopt door in de tweede lijn
 • Totaal duurt het scenario 10 minuten
 • Vervolgens volgt er een debriefing met de nadruk op de vaardigheden (HOTABC, schema’s acute verloskunde, vsv protocollen, parallelle acties)
 • De communicatie heeft ook veel aandacht( leiderschap, “time out”, “10 voor 10”, closed loop, ISBARR overdracht)

Wij hanteren een dagprijs van 3.000 euro, dit is inclusief trainers, de e-learning, alle trainingsmaterialen en administratie accreditatie, exclusief registratie deelnemers, ruimtes en catering. Er is geen BTW-plicht. Het VSV kan zelf invullen wat welke beroepsgroep betaald. Meestal betalen de artsen/verloskundigen rond de 250 euro en de verpleegkundigen/kraamverzorgenden rond de 100 euro voor een hele dag trainen. Dit hangt natuurlijk ook van de grootte van de groep af.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen liefst via de mail info@acuteverloskunde.nl of na 19.00 en in het weekend op 06-53388886.

Jacobien van der Ploeg

Gynaecoloog, CAVE

Afgelopen maand heeft het VSV Geboortezorg Boxmeer in totaal 4 dagen een training gevolg bij CAVE (Cursus Acute Verloskunde) De hele keten van zorgverleners in de geboortezorg heeft samen acute situaties in de verloskunde opgelost.

Op de trainingslocatie van CAVE in de Weijer in Boxmeer, wordt gebruik gemaakt van  video feedback en een hybride mama die “echt” kan bevallen.

We begonnen met een snelle thuisbevalling waarbij het ambulanceteam onverwacht de bevalling moest doen. Vervolgens arriveerde de eigen verloskundige met haar kraamverzorgende. Helaas ontstond er een flinke nabloeding en wilde de placenta (moederkoek) niet thuis geboren worden. Na de eerste behandeling thuis werd de moeder door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De verloskundige reed mee in de ambulance om de bloeding onder controle te houden. Ze werden in het ziekenhuis opgewacht door het al klaarstaande ziekenhuis team dat door een goede overdracht al alle middelen klaar had staan. Na een gestructureerde overdracht met goede taakverdeling werd de verdere behandeling gestart. Gelukkig werd de moederkoek met extra medicatie op de verloskamer geboren!

Bij deze training werd vooral de samenwerking in het team met mensen die niet dagelijks met elkaar werken extra onder de loep genomen. Dit gebeurde met de CRM methode (Crew Resouce Management). Deze methode is in de luchtvaat ontwikkeld, en zorgt er voor dat fouten door menselijk handelen zo veel mogelijk voorkomen worden. Hoe hoger de stress, hoe minder de communicatie verloopt. Daarom zijn daar allerlei instrumenten voor ontwikkeld, bijvoorbeeld een overdracht volgens een vaste structuur, herhaal de opdracht en geef terug dat je hem gedaan hebt (cloosed loop), spreek de leider aan als je ziet dat er iets niet goed gaat. Vooral dit laatste, de zogenaamde “speak-up” is belangrijk: ook een kraamverzorgende mag een gynaecoloog wijzen op iets wat anders kan.

Na de intensieve maar leerzame dag op de CAVE locatie in de Weijer in Boxmeer heeft  het team elkaar weer beter leren kennen (zeker na de corona tijd) en kregen inzicht in elkaars werkomgeving en werkwijze. Kortom “BETER SAMEN”