•   info@acuteverloskunde.nl
 •   06 - 533 88 886
 •   Stevensbeekseweg 10, 5844 AB Stevensbeek

CAVE! VSV

In samenwerking met MedSim Eindhoven en Prof. Dr. Guid Oei, is er sinds 2011 een cursus voor Verloskundige Samenwerkingsverbanden ontwikkeld. Deze cursus wordt op locatie bij de VSV’s gegeven.

Ook het College Perinatale Zorg heeft aangegeven dat samen trainen een kwaliteitsverbetering van de hele verloskunde keten geeft.

20% van de Nederlandse VSV’s heeft deze scholingsdag met de focus op communicatie, overdracht en samenwerking tijdens acute verloskundige situaties reeds een of meerdere keren gevolgd.

Deelnemers zijn, naast verloskundigen uit 1e en 2e lijn, gynaecologen, kinderartsen, AIOS, O-verpleegkundigen, kraamverzorgenden en ambulanceverpleegkundigen.

Tijdens de cursusdag worden er 5 scenario’s geoefend die steeds beginnen in een eerste lijn situatie met overdracht naar de tweede lijn. Er is een patiënt die echt bevalt en er wordt gebruik gemaakt van video feedback.

Na een dag samen trainen verbetert het onderlinge respect en de samenwerking.

Trainers zijn een gynaecoloog en een communicatiedeskundige.

MEER WETEN?

Uitgebreide informatie VSV training

We kunnen de training helemaal naar de wensen van het VSV vorm geven, maar hieronder is beschreven hoe wij normaliter een dag trainen invullen.

Deelnemers

In principe kan en de hele keten deelnemen aan de training, dus kraamverzorgende, verloskundige 1e lijn, ambulance verpleegkundige, o-verpleegkundige, 2elijn verloskundige, arts-assistent, gynaecoloog en kinderarts. Voor alle deelnemers is de cursus geaccrediteerd. De grootte van de groep is afhankelijk van het aantal  ketenpartners dat deelneemt en ligt tussen de 15-18 personen per dag.

Voorbereiding

Van tevoren krijgen alle cursisten toegang tot een e-learning module waarin communicatie principes worden uitgelegd (iSBARr, cloosed loop, time out) en de babyreanimatie wordt behandeld.

Dagindeling

De dag start om 9.30 uur met een korte inleiding, dan volgen er 5 scenario’s met een uitgebreide debriefing. De scenario’s worden begeleid door een communicatie trainer en een gynaecoloog trainer. Er wordt gebruik gemaakt van video feedback. De dag eindigt om 17.00.

Deze starten steeds in de 1e lijn, thuis of op de open verloskamer. In overleg kunnen we de volgende scenario’s aanbieden: fluxus postpartum, retentio placenta, schouderdystocie, onverwachte stuit, eclampsie, uitgezakte navelstreng, solutio placentae, extreme vroeggeboorte. Hierbij laten we na een aantal geboortes een babyreanimatie volgen.

Verloop scenario:

 • Korte introductie van de cliënt middels filmpje of dossier
 • Start scenario in eerste lijn (thuis of in poliklinische kamer)
 • Het scenario loopt, er wordt meegekeken via een video verbinding, echt werkende telefoons om met elkaar te communiceren etc.
 • We gebruiken een lotus patiënt die echt kan bevallen en die via een “oortje” extra instructies kan krijgen om een zo echt mogelijke situatie te creëren
 • De acute tas en de CAVE schema’s worden gebruikt als hulpmiddelen
 • Het scenario loopt door in de tweede lijn
 • Totaal duurt het scenario 10 minuten
 • Vervolgens volgt er een debriefing met de nadruk op de vaardigheden (HOTABC, schema’s acute verloskunde, vsv protocollen, parallelle acties)
 • De communicatie heeft ook veel aandacht( leiderschap, “time out”, “10 voor 10”, closed loop, ISBARR overdracht)

Wij hanteren een dagprijs van 3.000 euro, dit is inclusief trainers, de e-learning, alle trainingsmaterialen en administratie accreditatie, exclusief registratie deelnemers, ruimtes en catering. Er is geen BTW-plicht. Het VSV kan zelf invullen wat welke beroepsgroep betaald. Meestal betalen de artsen/verloskundigen rond de 250 euro en de verpleegkundigen/kraamverzorgenden rond de 100 euro voor een hele dag trainen. Dit hangt natuurlijk ook van de grootte van de groep af.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen liefst via de mail info@acuteverloskunde.nl of na 19.00 en in het weekend op 06-53388886.

Jacobien van der Ploeg

Gynaecoloog, CAVE

In juni gaan de CAVE cursussen voor verloskundigen volgens een aangepast corona werkwijze weer plaatsvinden.

Wij hebben onze werkwijze aangepast aan de richtlijnen van RIVM. Lees hier meer over.