•   info@acuteverloskunde.nl
  •   06 - 533 88 886
  •   Stevensbeekseweg 10, 5844 AB Stevensbeek

Ons Team

Wie ben ik?

Jacobien v.d. Ploeg

Gynaecoloog

Sinds 2004, na het volgen van de MOET cursus (managing obstetric emergencies and trauma) is zij betrokken bij het onderwijs in de acute verloskunde.

Als trainer heeft zij verschillende opleidingen gevolgd, zoals de EUSIM training, een internationale train the trainer opleiding.

Van 2011 tot 2014 heeft zij ook in het trainingscentrum van MedSim in Eindhoven gewerkt.

Jacobien werkt, naast het geven van trainingen, ook als gynaecoloog in het Maasziekenhuis Pantein te Boxmeer.

Ik ben Jacobien van der Ploeg, (mede)oprichter van CAVE! Gemiddeld 1 keer per week geef ik naast mijn werkzaamheden als gynaecoloog cursussen acute verloskunde.

Wat is CAVE!

Een verloskundige calamiteit komt gelukkig niet vaak voor. Toch, op het moment dat u uitkomt bij die uitgezakte navelstreng, of die vitale fluxus, moet u er staan als hulpverlener, als team.

CAVE is er van overtuigd dat regelmatige training van acute situaties de zorg veiliger maakt en de uitkomsten voor moeder en kind verbeteren. Ook het college perinatale zorg beveelt regelmatig trainen, individueel en in VSV verband, aan.

Als u goed voorbereid bent op acute situaties, dat wil zeggen dat u kunt werken volgens een vaststaand protocol, kalm blijft, het overzicht houdt en daarbij hulp van anderen coördineert, dan levert u optimale kwaliteit.

CAVE (Cursus Acute VErloskunde) is gestart nadat in 2004 de MOET (managing obstetric emergencies and trauma) cursus voor de Nederlandse Gynaecoloog werd ingevoerd. Aanvankelijk gericht op de eerste lijn en de acute verloskunde in de thuissituatie. In 2014 is de CAVE cursus voor verloskundigen herzien waarbij er gekozen is om de theorie in een e-learning module te geven. Zo is er tijdens de cursusdag nog meer tijd om vaardigheden te oefenen en scenariotrainingen te doen.

In samenwerking met MedSim en Prof. Dr. Guid Oei, is er sinds 2011 ook een cursus voor Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV) ontwikkeld. Deze cursus wordt op locatie bij de VSV’s gegeven. 20% van de Nederlandse VSV’s heeft deze scholingsdag reeds gevolgd. Deelnemers zijn naast verloskundigen uit 1e en 2e lijn, gynaecologen, kinderartsen, AIOS, O-verpleegkundigen, kraamverzorgenden en ambulanceverpleegkundigen. Het focus tijdens de training is vooral gericht op communicatie, overdracht en samenwerking tijdens acute verloskundige situaties.

Regelmatig oefenen van moeilijke verloskundige problematiek verlaagd het stressniveau en vergroot het probleemoplossend vermogen in de praktijk. Verbetering van de onderlinge communicatie en respect voor elkaars kunnen is een niet te verwaarlozen neveneffect van een dag samen trainen met het VSV.

MEER WETEN?