•   info@acuteverloskunde.nl
  •   06 - 533 88 886
  •   Stevensbeekseweg 10, 5844 AB Stevensbeek

Condities, Algemene voorwaarden, Privacy- & Cookiebeleid

INSCHRIJVEN VOOR EEN CURSUS

Uw inschrijving is pas definitief nadat wij uw betaling hebben ontvangen. U kunt op onze site veilig betalen via Mollie met iDEAL. Toegang tot onze e-learning film en de syllabus krijgt u 4 weken voor aanvang van de cursus echter alleen nadat uw betaling is ontvangen.

UITSCHRIJVEN VOOR DE CURSUS

U heeft een bedenktijd van  14 dagen na aanmelding. Indien de cursist de cursus boekt en de werkgever/ het bedrijf deze betaalt, geld ook een bedenktermijn van 14 dagen. Indien een bedrijf een contract/cursus met ons afsluit geldt geen bedenktijd, maar de offerte tijd. Wanneer u door welke omstandigheden dan ook niet aanwezig kan zijn op een cursus, vragen wij u (i.v.m. reserveringskosten cursusruimte, lunch, trainers e.d.) minimaal 21 dagen voor aanvang van de cursus dit aan ons door te geven via de telefoon of per e-mail. In dit geval krijgt u, mits u reeds heeft betaald, het bedrag minus 50 euro administratie kosten binnen 30 dagen terug. Wenst u zich uit te schrijven binnen de 21 dagen voor aanvang van de cursus dan kan geen restitutie plaats vinden. U kunt wel een plaatsvervanger laten voor u laten komen. Het is fijn als wij dan de naam ook even door krijgen.

ANNULERING CURSUS DOOR CAVE

CAVE zal ernaar streven om elke geplande cursus doorgang te laten vinden. We behouden ons het recht voor dat onder uitzonderlijke omstandigheden, cq overmacht, de CAVE afgezegd kan worden. Cursisten kunnen de reeds betaalde cursus dan op een andere dag in onderling overleg volgen of het cursus geld terug ontvangen. Door de cursist gemaakte kosten als bijvoorbeeld  voor reis en verblijf kunnen in een dergelijk geval niet gerestitueerd worden.

CAVE SCHEMA’S

Voor onze CAVE Schema’s hoeft u geen BTW te betalen. De prijs is inclusief verzendkosten. U ontvangt de CAVE schema’s na betaling, binnen 7 dagen indien u in Nederland woont, of binnen 14 dagen in België.

RETOURBELEID CAVE SCHEMA’S

Indien u besluit de schema’s te retourneren dient u dit binnen 14 dagen te doen na ontvangst van de schema’s. Let wel op dat deze in goede staat moeten zijn. De kosten voor retourneren van de CAVE schema’s zijn voor uw rekening. U krijgt dan het volledig bedrag (mits in goede staat) binnen 30 dagen (na ontvangst van de schema’s) teruggestort op uw rekening.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Van alle uitgaven en producties berust het copyright bij CAVE.

GEHEIMHOUDINGSVERKLARING

CAVE verbindt zich ertoe alle informatie aangaande trainingstrajecten, in welke vorm dan ook, evenals het bestaan van het project zelf, als strikt persoonlijk en vertrouwelijk te behandelen en alle maatregelen te treffen om deze strikte vertrouwelijkheid te behouden.

KLACHTENPROCEDURE

CAVE doet haar uiterste best om de training naar ieders wensen te laten verlopen. Desondanks kan het voorkomen dat u niet geheel tevreden bent over een trainingstraject. Dit kunt u vooraf aan de cursus, tijdens de cursus of na de cursus zo snel mogelijk kenbaar maken, mondeling, of via e-mail. CAVE zal er vervolgens alles aan doen om u tegemoet te komen. Mocht u een officiële klacht willen uiten, dan leest u op de klachtenpagina hoe u dit kunt doen, en hoe uw klacht behandeld wordt.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CAVE is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij CAVE.

Prijzen

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met CAVE te mogen claimen of te veronderstellen.

CAVE streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. CAVE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de Algemene voorwaarden van CAVE op deze pagina.

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van medische handelingen en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van medische handelingen.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Rijksoverheid voor uitleg.

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze diensten door dit te melden bij navolgend adres:

CAVE! B.V.
de Raetsingel 1
5831 KC Boxmeer

Aanpassen privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor deze privacybeleid aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.